e-Box

Szczegółowe informacje:

 

  • pełna obsługa procesu księgowego: od momentu wystawienia e-faktury, przez wysłanie do kontrahenta, odebranie potwierdzenia jej otrzymania, aż po dekretacje na kontach, zaksięgowanie i archiwizację;
  • tworzenie  e-deklaracji podatkowej firmy oraz pracowników
  • podpisywanie i wysyłanie e-deklaracji do serwisu Ministerstwa Finansów oraz odbieranie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO)
  • możliwość tworzenia e-faktur sprzedaży w formacie zatwierdzonym przez instytucje rządowe;
  • bezpieczne i zgodne z prawem wysyłanie e-faktur z wykorzystaniem szyfrowanych transmisji danych (SSL) we współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl;
  • odbieranie elektronicznych faktur zakupu oraz ich archiwizacja;