Dodatkowe rozwiązania Kadry i Płace

Elektroniczne polecenie przelewu
Wersja: Symfonia Kadry i Płace 
Raport służy do generowania Elektronicznych Poleceń Przelewu na podstawie listy płac.  Z programu Kadry i Płace generowany jest plik tekstowy zawierający informacje o przelewach.  Plik zapisujemy w wybranym katalogu, następnie taki plik wczytywany jest do programu bankowego. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN).
 

IFT1/IFT1R (papierowo i elektronicznie)

Raport umożliwia wygenerowanie deklaracji IFT1/IFT1R dla pracownika zagranicznego. Deklaracja jest wykonywana zarówno e formie papierowej jak i elektronicznej, co daje możliwość jej wysłania przez system Symfonia E-deklaracje.


Lista płac – grupy składników

Raport umożliwia wydruk listy płac w czterech kolumnach o zadanej ilości elementów. Zestawy elementów mogą być dowolnie definiowane.


Nagroda jubileuszowa
Wersja: Symfonia Kadry i Płace 
 
Dodatek umożliwiający obliczenie, na podstawie ewidencji zatrudnienia,  liczby lat przepracowanych dla nagrody jubileuszowej.  W momencie uzyskania prawa do nagrody, wynikającej z progów,  wstawiane jest do kalendarze zdarzenie przypisujące pracownika do wzorca nagroda jubileuszowa i drukowany jest wniosek do przyznania nagrody.
 

Paski pionowo dla pracowników – podział na 3

Raport umożliwia wydruk 3 pasków dla pracowników na jednej kartce A4. Taki podział umożliwia wygodne rozdzielenie pasków, np. za pomocą gilotyny. W nagłówku paska możemy zawrzeć interesujące Nas informacje o pracowniku i dane firmy.

Elementy wynagrodzenia wykazywane na paskach mogą być dowolnie definiowane. Można też określić czy na paskach mają nie być drukowane elementy o wartości zerowej.
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia podziału pasków w zależności od potrzeb, np. 6 szt. na kartce A4.
 
  

ZUS Z-17 - karta zasiłkowa (z uwzględnieniem zasiłków macierzyńskich)
Od 9 maja 2012 r. obowiązuje „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”, które zwolniło płatników zasiłków z konieczności stosowania karty zasiłkowej, również w programie Symfonia Kadry i Płace przestano rozwijać (brak wykazywania zasiłku macierzyńskiego po zmianach), a w końcu całkowicie usunięto raport umożliwiający generowanie Z-17. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy chcą nadal wykorzystywać Z-17 przy wykonywaniu dokumentacji świadczeń z ZUS, proponujemy własne rozwiązanie.
Raport „Karta zasiłkowa” umożliwia ewidencjonowanie niezdolności do pracy na formularzu Z-17 określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.1999 r.