Dodatkowe rozwiązania Finanse i Księgowość

Elektroniczne polecenie przelewu
Wersja:Symfonia Finanse i Księgowość /Symfonia ERP Finanse i Księgowość 
 
Raport służy do generowania Elektronicznych Poleceń Przelewu na podstawie zobowiązań złotówkowych.  Z programu Finanse i Księgowość generowany jest plik tekstowy zawierający informacje o transakcji. Plik zapisujemy w wybranym katalogu, następnie taki plik wczytywany jest do programu bankowego.

Mechanizm do obsługi prewspółczynników
Mechanizm jest przeznaczony do utworzenia dokumentu obsługującego zakup w podziale kont oraz rejestrów na prewspółczynnik.
 

Użytkownik wywołuje raport z pozycji raportów własnych Prewspolczynnik -dokument. Po jego otworzeniu wywoływana jest formatka, na której użytkownik zostanie poproszony o podanie :

Wystawianie dokumentu

  • Kontrahenta – wybór z kartoteki kontrahentów
  • Kwoty dokumentu do rozksięgowania w podziale na stawki – użytkownik ma możliwości rozbicia dokumentu na 3 stawki (23,8,0)
  • Data dokumentu (np.2016-04-10)
  • Data rejestru

 

Na podstawie wprowadzonych parametrów generowany jest dokument ,gdzie:

-rejestr VAT to: (22% kwoty przenoszone jest do rejestru zwykłego, 78% kwoty do rejestru niepodległa)

Rejestr VAT

-dokument to:

 Dokument 

Wygenerowany dokument zostanie zapisany do bufora. Istnieje zatem możliwość zmiany dowolnych parametrów w wygenerowanym dokumencie.

 

Użytkownik ma możliwość wywołania raportu otwierającego formatkę z ustawieniami. W ustawieniach zarządzamy podstawowymi parametrami raportu. Użytkownik ma możliwość zmiany tych parametrów.

   Ustawienia   


Przenumerowanie dokumentów w buforze
Wersja: Symfonia Finanse i Księgowość /Symfonia ERP Finanse i Księgowość 
 
Opis: Raport służy do zmiany numeracji dokumentów zapisanych w buforze. Dokumenty są sortowane według zadanego kryterium ( data dokumentu, numer dokumentu), a następnie nadawany jest im nowy numer.
Dostępne kryteria sortowania dokumentów to:
  • numer ewidencyjny dokumentu
  • data dokumentu
  • data operacji gospodarczej
  • numer dokumentu
  • data wpływu (dla dokumentów zakupu)
Dodatkowo dostępna jest opcja sortowania dokumentów w ramach miesiąca lub w ramach roku.

Wczytywanie wyciągów bankowych

Raport przeznaczony jest do importu wyciągu bankowego z pliku w określonym formacje ( MT940, csv, xml).

Plik zawierający transkajce wyciągu bankowego generowany jest z modułu bankowego. Następnie za pomocą rozszerzenia wyciąg pobierany jest z pliku i zapisywany w formie dokumentu w module Finanse i Księgowość.

Wyciag bankowy

Po zakończeniu importu wyciąg bankowy zapisany jest do bufora. Możliwe jest wygenerowanie wydruku wczytanego wyciągu bankowego.