Cennik usług informatycznych

Rozliczanie czasu trwania usług odbywa się na podstawie dokumentu "Potwierdzenie wykonania usługi płatnej" sporządzanego przez naszego konsultanta podczas każdej wizyty.Dokument zawiera między innymi datę wykonania wizyty oraz czas, w którym została przeprowadzona.

 

Wdrożenia oprogramowania

Wdrożenia oprogramowania są wyceniane w sposób indywidualny w zależności od aplikacji wchodzących w skład wdrożenia.

Umowy serwisowe

Umowa serwisowa jest adresowana do firm zainteresowanych nawiązaniem stałej współpracy w zakresie obsługi informatycznej. Zawarcie umowy serwisowej gwarantuje:

  • szybką reakcję na zgłoszenie awarii w czasie określonym w umowie,
  • określony w umowie ryczałt godzinowy do wykorzystania w miesiącu,
  • niską stawkę godzinową dla dodatkowych godzin.