Wdrożenie oprogramowania

Realizacja procesu wdrożenia w przedsiębiorstwie, rozumianego jako całokształt działań, mających na celu zdefiniowanie potrzeb i ograniczeń względem systemu, jest procesem funkcjonalnie złożonym. Istotny wpływ na jego sprawność ma odpowiednia organizacja tych prac, które powinny obejmować następujące fazy:

 I.Procesy wstępne.

         1.Proces ofertyzacji.

         2.Prace przygotowawcze.

II.Procesy wdrożeniowe dotyczące jednostki organizacyjnej, w której odbywa się wdrożenie.

         1.Analiza przedwdrożeniowa jednostki organizacyjnej.

         2.Instalacja systemów.

         3.Wdrożenie systemów oraz przeniesienie danych.

         4.Szkolenie pracowników.

         5.Odbiór systemów.

III.Opieka powdrożeniowa.

 

Analiza Przedwdrożeniowa
Analiza ta jest wykonywana przeważnie jeszcze przed zakupem oprogramowania i polega na wspólnej pracy z Klientem w celu określenia założeń wdrożenia.
Celem Analizy jest przedstawienie założeń oraz procedury wdrożenia programów linii Symfonia i Symfonia ERP, a także przygotowanie dokładnego projektu całego wdrożenia oraz ostatecznej wersji oferty na wdrożenie.

Przeniesienie danych
Działanie dotyczy przeniesienia danych z obecnie używanego w firmie oprogramowania do programów systemu Symfonia ERP. Jeżeli pliki będą przygotowane według wzorów, przeniesienia danych można dokonać w ciągu 1 dnia roboczego pracy u Klienta. W innym wypadku, przeniesienie danych będzie wyceniane indywidualnie po dostarczeniu oryginalnych plików do przeniesienia.

Wdrożenie systemów
Wdrożenie systemów polega na wspólnej z Klientem parametryzacji systemów i określeniu sposobu jego funkcjonowania w przedsiębiorstwie.

Szkolenia pracowników
Szkolenia pracowników mają na celu zapoznanie pracowników z działaniem i funkcjonalnością nowych systemów informatycznych. Długość szkolenia jest dostosowana  do potrzeb klienta i uzgodniona podczas etapu Analizy Przedwdrożeniowej.


Odbiór systemów
Jest to etap kontrolny wdrożenia oznaczający wykonanie wszystkich prac zaplanowanych w harmonogramie wdrożenia we wszystkich zakupionych programach i oznacza całkowite zakończenie prac zawartych w harmonogramie.

Opieka powdrożeniowa
Proces wdrożenia jest bardzo ważnym, ale dopiero początkowym etapem użytkowania oprogramowania w firmie. Sukces wdrożenia jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju firmy. Każda firma jest żywym organizmem, w którym zachodzą ciągłe zmiany, dlatego też rozwiązania przyjęte podczas wdrożenia oprogramowania z czasem stają się nieaktualne – przestarzałe lub niedopasowane do zwiększających się potrzeb firmy. W związku z tym oferujemy nowy sposób obsługi Klienta – Umowę Powdrożeniową.

Umowa Powdrożeniowa pozwoli zapewnić pełny serwis i udział konsultantów ds. wdrożeń w okresie wykorzystywania oprogramowania  Symfonia. Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż zmiana oprogramowania co kilka lat. Zapewnia ponadto większy komfort pracy Klienta.

W ramach Umowy Powdrożeniowej oferujemy:

  • aktualizację oprogramowania do przepisów prawnych
  • instalację wszystkich uaktualnień programów
  • ustaloną wspólnie liczbę godzin pracy konsultanta w siedzibie Klienta
  • pomoc telefoniczną
  • określony czas reakcji .