Między Firmami

Zapraszamy do partnerstwa w innowacyjnym przedsięwzięciu, polegającym na uruchomieniu dla polskiego sektora MSP otwartej platformy B2B do ważnej wymiany dokumentów elektronicznych. 

W kwietniu 2012 został uruchomiony serwis miedzyfirmami.pl, który zarejestrowanym uczestnikom znacząco ułatwi wymianę e-dokumentów, w tym faktur elektronicznych, zapewniając jednocześnie wszelkie względy bezpieczeństwa oraz znaczną redukcję kosztów w zakresie obsługi firmy. Serwis łączy oprogramowanie biznesowe z usługami internetowymi i zapewnia błyskawiczną wymianę dokumentów elektronicznych bez względu na format dokumentu czy posiadane oprogramowanie biznesowe.  
 
To innowacyjne rozwiązanie, które:
 • daje możliwość publikacji e-dokumentów ich odbiór i podgląd, udostępnia użytkownikom informacje o fakturach – które z nich zostały pobrane,zaakceptowanych lub odrzucone
 • spełnia wymogi prawne dot. wymiany e-faktur, tj. m.in. autentyczności pochodzenia i integralności danych poprzez implementację wybranych elementów PKI, w szczególności obsługi podpisów kluczem asymetrycznym
 • spełnia wymogi bezpieczeństwa, wynikające bezpośrednio z odpowiednich ustaw i rozporządzeń
 • zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych poprzez m.in. użycie bezpiecznych protokołów komunikacji (np. SSL), autentykację i autoryzację użytkowników
 • tworzy swego rodzaju „bufor” wymiany danych, który jest pozbawiony wad pocztyelektronicznej (m.in. niezaprzeczalność operacji)
 
Korzyści związane z używaniem serwisu:
 • Elektroniczny listonosz – zapewnia błyskawiczną wymianę dokumentów elektronicznych bez względu na format dokumentu czy posiadane oprogramowanie biznesowe.
 • Ułatwia wymianę faktur elektronicznych ze wszystkimi zarejestrowanymi użytkownikami serwisu bez dodatkowych formalności (nie jest wymagany podpis kwalifikowany).
 • Zapewnia bezpieczny standard wymiany dokumentów elektronicznych.
 • Spełnia funkcje platformy B2B bez ograniczeń takich jak: koszty utrzymania, dodatkowe formalności czy dedykowany system informatyczny firmy.
 • Znacząco obniża koszty wymiany dokumentów, w tym faktur
Aktualne wersje Systemu Zarządzania Symfonia ERP, Systemu Symfonia i Symfonia Start zostały przystosowane do zaawansowanej współpracy z serwisem i zapewniają:
 • Pełną integrację procesów biznesowych z serwisem: od momentu wystawienia faktury, poprzez jej wysłanie, odebranie,akceptację, zadekretowanie po zaksięgowanie. To wszystko w ramach pracy w aplikacji, bez potrzeby uruchamiania narzędzi zewnętrznych (strona www, poczta e-mail, dodatkowe oprogramowanie).
 • Możliwość mapowania użytkowników oprogramowania z użytkownikami serwisu.
 • Automatyczną aktualizację danych o kontrahentach przystępujących do serwisu.
 • Kontrolę wykorzystania wykupionych pakietów podczas wysyłki dokumentów.
 • Bezbłędne wprowadzenie danych o dokumencie w systemie informatycznym odbiorcy.

Między Firmami