Podpis elektroniczny

"Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny."  Art. 3 Ustawy o podpisie elektronicznym.
 
"Bezpieczny podpis elektroniczny" ma moc prawną zrównującą go z podpisem własnoręcznym. W przypadku dokumentu papierowego nawet po złożeniu pod nim podpisu możliwe jest dokonanie zmian, dla których niemożliwe bedzie stwierdzenie czy zostały naniesione przed czy po podpisaniu dokumentu. "Bezpieczny podpis elektroniczny" całkowicie wyklucza możliwość manipulacji tego typu dokonywanych na dokumentach elektronicznych. Możliwości zastosowania tej technologii do dokumentów elektronicznych są praktycznie  nieograniczone. Ponadto wiele aktów prawnych, obok tradycyjnej formy podpisu, pozwala praktycznie wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatów kwalifikowanych.
 
Podstawowe własności podpisu elektronicznego:
  • Unikalność - każdy elektroniczny dokument posiada unikalny podpis cyfrowy ściśle z nim związany.
  • Integralność - jakakolwiek zmiana dokumentu podpisanego cyfrowozostanie natychmiast wykryta w momencie weryfikacji podpisu.
  • Niezaprzeczalność - tylko osoba posiadająca klucz prywatny korespondujący z kluczem publicznym wykorzystywanym do weryfikacji podpisu mogła wygenerować podpis pod dokumentem.