System Zarządzania Symfonia ERP

 
System Zarządzania Symfonia ERP jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i marketing oraz analizy i zarządzanie informacją. Zaawansowane rozwiązania z grupy " integracja IT" oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój poszczególnych modułów, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.
 

Finanse

 • Efektywne zarządzanie finansami organizacji
 • Wsparcie zarządu w procesie podejmowania strategicznych decyzji
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa firmy, w tym także rozliczeń skarbowych
 • Optymalizacja kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa
 • Wiarygodna i łatwo dostępna informacja o majątku firmy
 • Wzrost wydajności pracy działu finansowo- księgowego

Sprzedaż i marketing 

 • Elastyczne zarządzanie polityką sprzedaży
 • Dostęp do bieżącej informacji o skuteczności działań handlowo-marketingowych
 • Automatyzacja procesów sprzedaży i zakupów
 • Optymalizacja kosztów przepływu towarów i materiałów
 • Wiarygodna informacja i skuteczna kontrola rozliczeń z kontrahentami
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji na rynkach zagranicznych
 • Skuteczny nadzór nad zespołem handlowym w oparciu o predefiniowane raporty i zestawienia

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Narzędzia realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi
 • Budowa dowolnych, dopuszczalnych przez polskie prawo systemów płacowych
 • Rzetelność, wiarygodność i bezpieczeństwo danych kadrowo-płacowych
 • Bezpieczeństwo prawno-podatkowe firmy
 • Pełna, bieżąca kontrola kosztów pracy
 • Wzrost efektywności i optymalizacja kosztów obsługi procesów kadrowo-płacowych

Integracja / IT

 • Otwarta platorma informatyczna pozwala dostosować system do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa
 • Możliwość bezpiecznego, samodzielnego rozwoju aplikacji bez ingerencji w jej kod źródłowy
 • Optymalizacja kosztów inwestycji w IT dzięki możliwości integracji Symfonii z już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie rozwiązaniami
 • Gwarancja ciągłości pracy i dostępu do kluczowych danych biznesowych w przypadku smiany systemu na Symfonię ERP
 • Swobodny wybór dostawcy usług informatycznych dzięki ogólnie znanym językom programowania dostępnym w systemie
 • Bezpieczeństwo danych i skalowalność systemu dzięki wykorzystaniu Microsoft SQL Server