Integracja z systemem WH OKNA

 

 

Moduł Integracji Symfonia Handle ERP z WH Okna (zwany dalej MI) służy do zapewnienia współpracy systemów WH OKNA i Symfonia Handle ERP w zakresie obsługi kartoteki towarowej (materiały i wyroby),  kartoteki kontrahentów oraz tworzenia odpowiednich dokumentów w systemie HMF w wyniku  kierowania zleceń produkcyjnych w systemie WHO na ustalone etapy realizacji dla zapewnienia  zdefiniowanego obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Funkcjonowanie MI w zdecydowany sposób  obniża pracochłonność przygotowywania dokumentów zamówień i dokumentów magazynowych,  ułatwia zarządzanie stanem zapasów materiałowych oraz podwyższa powtarzalność i spójność danych  wprowadzanych do systemu Symfonia Handle ERP.

 

MI poprzez rozbudowany zestaw parametrów pozwala realizować kilka różnych wersji obiegu dokumentów generowanych w systemie Symfonia Handle ERP. Podczas pracy Moduł Integracji tworzy w systemie Symfonia Handle ERP następujące rodzaje dokumentów:

Zamówienia obce

  •  rezerwacje materiałów do produkcji pod zlecenia produkcyjne z WHO, dokumenty te są tworzone tymczasowo na czas realizacji procesu produkcji i pozwalają na zarezerwowanie odpowiedniej ilości materiału pod wykonywane zlecenia, po ukończeniu procesu produkcji i przyjęciu wyrobów na magazyn dokumenty te są usuwane, a w ich miejsce powstają docelowe dokumenty rozchodu wewnętrznego materiałów do produkcji,
  •  zamówienia na wyroby klientów dla zleceń produkcyjnych, na ich podstawie po wprowadzeniu na stan wyrobów mogą być tworzone dokumenty wydania zewnętrznego lub faktury sprzedaży, zamówienia te jeśli potrzeba mogą też być ręcznie zmieniane w kontrakty złotówkowe lub walutowe, co pozwala na wcześniejsze wystawianie faktur zaliczkowych

Zamówienia własne

  • braki materiałowe dla zleceń produkcyjnych, dokumenty te są tworzone gdy w trakcie rezerwacji materiału dla zlecenia produkcyjnego okaże się, ze brak jest odpowiedniej ilości na magazynie, na ich podstawie mogą być tworzone zamówienia zbiorcze do dostawców materiałów, na podstawie rzeczywistych braków i zamówień ręcznych do dostawców skorygowanych o zrealizowane dostawy częściowe jest dostępna w systemie analiza ułatwiająca proces zamawiania optymalnych ilości materiału do produkcji

Dokumenty magazynowe

  • przesunięcia międzymagazynowe z magazynu materiałów do magazynu produkcyjnego, zależnie od ustawień MI może po zakończeniu optymalizacji w WHO stworzyć dokument przesunięcia materiałów dla danej optymalizacji z magazynu materiałów do magazynu produkcji, przesuwający pełne odcinki profili i uwzględniający użyteczne odcinki profili pozostałe w magazynie produkcji po poprzednich optymalizacjach,
  • rozchody materiałów do produkcji, dokumenty te zawierają specyfikację materiałów użytych do produkcji poszczególnych wyrobów, zależnie od ustawień MI mogą być tworzone dla poszczególnych pozycji zleceń lub dla całych zleceń w podziale na magazyny (magazyn materiałów i produkcji),
  • przychody wyrobów z produkcji, dokumenty te są tworzone automatycznie po zeskanowaniu czytnikiem kodów kreskowych wyrobów trafiających z produkcji na magazyn wyrobów.