Płace

Kluczowe funkcjonalności:

  • prowadzenie ewidencji pracowników
  • rozliczanie płac
  • ewidencja wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  • naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy
  • automatyczne tworzenie w Księdze Przychodów i Rozchodów - wyplaconych wynagrodzeń, zapłaconych składek i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy
  • tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń
  • generowanie deklaracji podatkowych, w tym również e-deklaracji dzięki rozszerzeniu e-Box
  • tworzenie deklaracji ZUS