Aura Mobile

Moduł Aura Mobile usprawnia przepływ informacji pomiędzy przedstawicielami handlowymi a centralą przedsiębiorstwa. Dzięki systemowi Aura Mobile, przebywający w terenie handlowcy posiadają zawsze aktualne dane o kontrahentach i mają możliwość przesłania do centrali zamówienia jeszcze w trakcie rozmowy handlowej.

Dla mobilnego przedstawiciela handlowego oznacza to:

  • Skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania się do rozmowy handlowej - wszelkie informacje o kliencie są zawsze w zasięgu ręki i są aktualne w każdym momencie
  • Wyeliminowanie konieczności żmudnego sprawdzania, czy towar zamawiany przez kontrahenta znajduje się aktualnie na magazynie - handlowiec w każdym momencie ma bieżące informacje na temat dostępności towarów
  • Brak konieczności każdorazowego kontaktowania się z siedzibą firmy, aby uzyskać informacje o stanie rozliczeń z kontrahentem - bieżącą wiedzę o rozliczeniach przedstawiciel ma zawsze pod ręką
  • Skrócenie czasu, w którym kontrahent oczekuje na realizację swojego zamówienia - wyeliminowane zostają jakiekolwiek opóźnienia w dostarczaniu zamówień do centrali. Jeżeli przedstawiciel handlowy złoży zamówienie za pomocą modułu Aura Mobile, natychmiast znajdzie ono swoje odzwierciedlenie w systemie ERP i zarezerwuje potrzebne produkty

  

     

 

Przesyłając w imieniu kontrahenta zamówienie, Twoi przedstawiciele handlowi mają możliwość określenia konkretnych cech zamawianych towarów - na przykład gabaryty, barwę czy jakiekolwiek inne atrybuty, które uznasz za istotne. Tym sposobem trafiające do centrali informacje na temat potrzeb klienta są zawsze precyzyjne, a ryzyko błędu zostaje zredukowane do minimum.    

Informacje pomiędzy systemem ERP a modułem Aura Mobile wymieniane są na bieżąco, dlatego Twoi przedstawiciele handlowi dysponują zawsze aktualnymi danymi o:

  • Produktach oraz ich cenach i dostępności na magazynie
  • Warunkach handlowych oraz stanie rozliczeń z klientem
  • Statusach zamówień oraz zapytań ofertowych kontrahenta
  • Dokumentach handlowych związanych z danym klientem