Aura B2B

Dzięki systemowi Aura B2B możliwe jest utworzenie wirtualnego, zautomatyzowanego portalu obsługi kontrahentów. W portalu takim klient biznesowy będzie mógł załatwić szereg spraw, które dotychczas musiały być obsługiwane przez pracowników Twojej firmy. Aura B2B wspiera takie działania jak:

 • Składanie zamówień oraz śledzenie ich statusu
 • Przesyłanie zapytań ofertowych oraz śledzenie ich statusu
 • Dostęp do bieżących informacji o promocjach
 • Uzyskiwanie bieżących informacji o rozliczeniach z Twoją firmą

System Aura B2B umożliwia Twoim kontrahentom samodzielne zarządzanie danymi o swoim personelu oraz filiach, ale to do Ciebie należy decyzja, które z tych danych są dla Ciebie istotne. Sprawia to, że informacje o Twoich partnerach i klientach będą zawsze aktualne, bez konieczności przeznaczania środków na ich zdobycie.

Uprawnieni użytkownicy po stronie klienta sami mogą nadawać kompetencje (rzecz jasna w określonym przez Ciebie zakresie) dalszym użytkownikom pracującym na systemie. Dzięki temu unikamy konieczności poświęcania czasu na żmudne tworzenie nowych kont użytkowników oraz ustawianie ich uprawnień. Korzyścią dla Twoich klientów będzie przyspieszenie momentu, w którym nowy handlowiec będzie w stanie składać zamówienia na Twoje towary.

Pracownicy klientów, którzy będą dysponować odpowiednimi uprawnieniami, będą mogli za pośrednictwem systemu Aura B2B przesyłać zapytania ofertowe. Zapytania mogą dotyczyć lepszych warunków sprzedaży (przy czym możliwe jest ustawienie minimalnej wartości takiego zapytania), dostępności towarów lub polecenia produktu spełniającego konkretne warunki. Zapytania ofertowe składane tym sposobem mają wiele zalet:
 

 • Zapytania ofertowe spływają w jednolitej, stałej formie, co ułatwia ich analizę i szybką obsługę
 • Klienci mogą złożyć zapytanie niezależnie od godziny czy miejsca, w którym przebywają oraz języka, którym się posługują
 • Klienci otrzymują możliwość składania zapytań o produkty oraz rozwiązania, które są poza standardową ofertą
 • Zapytania ofertowe składane w ten sposób umożliwiają szybką analizę odbiegających od normy rabatów (lub innych warunków handlowych), udzielanych kontrahentom przez Twoich pracowników
 • Możesz zastrzec sobie prawo do zatwierdzania rozpatrzonych przez pracownika zapytań ofertowych
 • Handlowcy rozpatrujący zapytania ofertowe mają łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji o kontrahencie - nie muszą już szukać ich w pozostałych systemach, co znacznie przyspiesza obsługę klientów

Wszelkie dane o kontrahentach, które znajdują się w systemie Aura B2B, są spójne z informacjami z systemu ERP. Umożliwia to twoim pracownikom łatwy dostęp do informacji istotnych dla współpracy z kontrahentami, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują i pory, o której potrzebują danych. Aura B2B umożliwia automatyzację procedur związanych ze wskazanymi parametrami opisującymi klienta - dzięki temu system może samoistnie, na przykład, wysłać e-mailem wezwanie do zapłaty czy zablokować możliwość składania zamówień powyżej limitu kupieckiego.

Pośród danych gromadzonych w kartotece kontrahenta w systemie Aura B2B, można znaleźć między innymi:

 • historię złożonych zamówień
 • historię złożonych zapytań ofertowych
 • wystawione faktury
 • bieżące rozliczenia
 • dokumenty magazynowe
 • limity kredytów kupieckich
 • ceny oraz indywidualne rabaty
 • informacje o korzystających z systemu użytkownikach klienta
 • dane kontaktowe
 • informacje o ustalonych formach płatności oraz dostaw

Wszystkie powyższe dane są na bieżąco przesyłane pomiędzy modułem Aura B2B a Twoim systemem ERP, nie ma więc potrzeby ręcznego przepisywania informacji, a dane w obu systemach będą zawsze aktualne.