e-Box

Najważniejsze cechy i kluczowe funkcjonalności:

  • Obsługa pełnego procesu księgowego, od momentu wystawienia faktury w formie elektronicznej, poprzez jej wysłanie w formie elektronicznej, odebranie potwierdzenia otrzymania, dekretacje na kontach, po zaksięgowanie
  • Tworzenie e-deklaracji podatkowej firmy oraz pracowników
  • Tworzenie e-faktur sprzedaży (jedyny format zatwierdzony przez instytucje rządowe) i wysyłanie ich w bezpieczny sposób – zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz z wykorzystaniem szyfrowanych transmisji danych(SSL) we współpracy z miedzyfirmami.pl
  • Archiwizacja e-faktury sprzedaży i zakupu bez limitu dokumentów
  • Odbieranie e-faktury zakupu  
  • Zarządzanie informacją o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur
  • Podpisywanie i wysyłanie e-deklaracji do serwisu Ministerstwa Finansów
  • Odbieranie z serwisu Ministerstwa Finansów urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO)