Detal

Najważniejsze cechy i funkcjonalności:

  • formatka sprzedaży detalicznej
  • możliwość rejestrowania otrzymania zapłaty w podziale na bony, gotówkę i kartę płatniczą
  • rozszerzone uprawnienia użytkowników, pozwalające dodatkowo ograniczyć użytkownikowi dostęp do funkcjonalności programu
  • możliwość wykonywania pewnych operacji po autoryzacji użytkownika z większymi uprawnieniami
  • dedykowany raport rozliczający pracę kasjera
  • rozszerzenie dotychczasowej funkcjonalności promocji okresowych o możliwość definiowania promocji zależnych od ilości