Leasing też może być źródłem finansowania zakupów oprogramowania

Finansowanie zakupów oprogramowania poprzez leasing może być alternatywą dla zakupu oprogramowania w tradycyjny sposób. Leasing to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji w krajach Europy Zachodniej. Leasing jest od wielu lat formą dominującą, a leasing IT wykazuje największą tendencję wzrostową.

 

 

 

 

 

 

Korzyści zakupu oprogramowania w leasingu:

  • Obniżenie bariery zakupu oprogramowania ,
  • Wpłatę początkową i raty można w całości wliczyć w koszty uzyskania przychodu, natomiast podatek VAT naliczany jest miesięcznie, od poszczególnych opłat leasingowych
  • Leasing to forma elastyczna, szybka i wygodna: minimum formalności, możliwość korzystania z uproszczonych (szybkich) procedur,
  • Raty miesięczne mogą być pokrywane z zysków,
  • Korzystamy z oszczędności generowanych przez nabyte oprogramowanie,
  • Leasing nie powoduje wzrostu wskaźnika całkowitego zadłużenia,
  • Leasing zapewnia dostęp do potrzebnych dóbr, bez angażowania środków własnych i naruszania zdolności kredytowej. Dzięki temu ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Nawet w przypadku braku wystarczających środków, korzystając z leasingu firma może nabyć potrzebne oprogramowanie w ilości i jakości, jakie są jej niezbędne, zamiast szukać kompromisu pomiędzy potrzebą i możliwościami finansowymi.


Poza tradycyjnym leasingiem przy większych projektach możliwe jest wykorzystanie tzw. linii
leasingowej, która będzie rozliczana w ramach poszczególnych etapów projektu.


powrót