Przygotuj program Kadry Płace do nowych obowiązków

Zbliżają się terminy wdrożenia II i III fazy PPK:

  • 27 października 2020 r. ─  na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,
  • 10 listopada 2020 r. ─  na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

 

 

 

 

 

 

31 marca br. weszła w życie ustawa o tzw. Tarczy Antykryzysowej która zmieniła terminy wdrożenia PPK dla pracodawców z II fazy wdrożenia PPK (tych firm które na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób).Tym samym zrównane zostały terminy  II i III fazy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (tych którzy firm które na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały  co najmniej 20 osób).

Ustawa nakłada na pracodawców szczególne obowiązki związane z ich udziałem w PPK.

Najważniejsze z nich to:

· wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników,

 ·podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a także umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,

· terminowe i prawidłowe obliczanie, pobieranie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej,

· gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,

· przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK
 

Nasze systemy kadrowo-płacowe są w pełni gotowe do obsługi  PPK, a zebrane doświadczenia z firm zatrudniających powyżej 250 osób umożliwiły wypracowanie dobrych praktyk i bezproblemową współpracę z Instytucjami Finansowymi.

To ostatni moment, żeby przygotować się na przesyłanie danych związanych z PPK z oprogramowania kadrowo-płacowego.


powrót