JPK_V7

Od 1 października 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT będą w obowiązku przesyłać rozszerzony plik JPK_V7 (JPK_V7M i JPK_V7K)

 

Podatników czekają rewolucyjne zmiany w raportowaniu VAT, które polegają na zastąpieniu deklaracji VAT-7/VAT-7K i VAT-27 rozbudowanym plikiem JPK - JPK_V7M i JPK_V7K, odpowiednio dla firm rozliczających się miesięcznie i kwartalnie. Będzie on zawierał dodatkowe dane, poza wymaganymi dziś dla celów deklaracji i JPK_VAT, które organy planują wykorzystywać do analizy rozliczeń VAT i kontroli.

Uproszczeniem ma być natomiast eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnej deklaracji VAT tj. VAT-ZZ, VAT-ZD oraz VAT-ZT. 

 

 JPK_V7 oznacza to nie tylko nowe obowiązki związane z rozliczaniem VAT ale również związane z tym kary i sankcje. Celem projektowanych zmian jest kolejny krok w digitalizacji oraz umożliwienie bardziej efektywnej kontroli rozliczeń podatników przez organy skarbowe.

 

Początkowo nowe przepisy miały wejść w życie dla dużych przedsiębiorstw  od 1 kwietnia 2020 r., a dla pozostałych od 1 lipca 2020 r. Jednak z powodu pandemii Covid-19 rząd zdecydował się na odłożenie w czasie zmian, by dać więcej czasu przedsiębiorcom na przygotowanie się do nowych wytycznych.


powrót