Sage e-Audytor

Czym jest Sage e-Audytor?

Sage e-Audytor łączy techniczne narzędzie umożliwiające przetworzenie wygenerowanego pliku JPK w postaci .xml z usługą weryfikowania poprawności informacji w nim zawartych. Umożliwia nie tylko odczytanie i zrozumienie wygenerowanego pliku JPK,ale także zidentyfikowanie pomyłek, błędów oraz obszarów ryzyka podatkowego.

 
 
Zalogowanie się do platformy Sage e-Audytor otworzy przed Tobą możliwość skorzystania z kilku poziomów dostępu (w zależności od potrzeb). Możesz dokonać walidacji wygenerowanego wcześniej pliku JPK, dzięki czemu ograniczysz ryzyko wysłania do e-kontroli danych zawierających błędy, luki lub pomyłki minimalizując tym samym prawdopodobieństwo odpowiedzialności karno-skarbowej. Zyskasz ponadto możliwość uporządkowania informacji podatkowych oraz dokonania walidacji i przetestowania poprawności merytorycznej wygenerowanych plików JPK.
 
Pakiet „sprawdź e-Audytora”
Umożliwia założenie konta, zweryfikowanie jednorazowo JPK za darmo i sprawdzenie jak działa Sage e-Audytor.
 
Umożliwia bezpłatne, jednorazowe zweryfikowanie pliku JPK (każdej struktury). Pozwala na podgląd zawartości JPK oraz weryfikację poprawności syntetycznej pliku i merytorycznej spójności danych, bez możliwości podglądu szczegółowych informacji. Udzieli krótkich i ogólnych informacji zwrotnych o ewentualnych nieprawidłowościach w zaimportowanym pliku JPK.
 
 
Pakiet Basic
Pozwala zweryfikować pliki JPK i sprawdzić czy są wolne od błędów.
 
Testy wykonywane w ramach pakietu badają charakterystykę danych. Mają na celu identyfikację przypadków, gdzie raportowane dane nie są ze sobą spójne (np. kwota opodatkowania jest wyższa niż podstawa opodatkowania). Opierają się na weryfikacji matematycznej (sumy kontrolne, wysokość stawek VAT, kalkulacje kwot VAT / netto/rocznie / brutto na różnych poziomach agregacji) oraz weryfikacji kompletności danych (uzgodnienia linii / wierszy do całości pliku i sum kontrolnych).
 
Pakiet Premium
Umożliwia weryfikację plików JPK i sprawdzenie na czym polegają błędy danych w plikach i pomiędzy nimi.
 
Umożliwia weryfikację spójności logicznej i merytorycznej informacji wynikających z raportowanych danych, w tym także wykorzystując dane z różnych struktur JPK (np. połączenie struktury Ewidencji VAT, Faktur oraz Magazynu). Pozwala na identyfikację tych transakcji lub danych, w odniesieniu do których po stronie urzędu skarbowego mogą powstać wątpliwości dotyczące prawidłowości opodatkowania transakcji. Efekty testów w ramach Pakietu Premium nie mają charakteru definitywnego (tzn. identyfikacja danego zjawiska nie musi oznaczać, iż transakcja została rozliczona w sposób nieprawidłowy) – służą one przede wszystkim wskazaniu tych obszarów, które mogą wzbudzić zainteresowanie organów podatkowych i być może powinny być raportowane w inny sposób, tak aby zachować spójność informacji.
 
Wartością dodaną jest dostęp do intuicyjnego graficznego interfejsu umożliwiającego analizę dotychczasowej sprzedaży i danych finansowych firmy
 
Efekty testów w ramach Pakietu Premium nie mają charakteru definitywnego (tzn. identyfikacja danego zjawiska nie musi oznaczać, iż transakcja została rozliczona w sposób nieprawidłowy) – służą one przede wszystkim wskazaniu tych obszarów, które mogą wzbudzić zainteresowanie organów podatkowych i być może powinny być raportowane / wykazywane w inny sposób, tak aby zachować spójność informacji.
 
 
Pakiety są oferowane w postaci rocznej subskrypcji. W ramach Pakietu użytkownik ma możliwość nieograniczoną ilość razy weryfikować pliki JPK, zakupione w ramach danej firmy.


powrót