System Zarządzania Sage Symfonia ERP 2015

Integralną częścią Sage Symfonia ERP jest serwer Microsoft SQL Server. Zalecamy rozdzielenie funkcji serwera i stacji roboczej dla systemu Sage Symfonia ERP, dlatego wymagania dla tego systemu zostały podzielone na wymagania dotyczące stacji klienckich oraz wymagania dotyczące serwera.

Wymagania dla stacji klienckich

Moduły klienckie pracują w środowiskach:

 • Windows XP/Vista/7/8/8.1
 • Serwerach usług terminalowych Windows Server 2008/2008R2/2012R2

Dla systemów operacyjnych w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Sage Symfonia ERP testowany jest i wspierany na 32-bitowych (x86) i 64-bitowych (x64) systemach Windows z ostatnim dostępnym zestawem poprawek (Service Pack).

Ze wzglądu na integrację systemu Sage Symfonia ERP z mechanizmami domeny Windows aplikacje Sage Symfonia ERP są wspierane wyłącznie na systemach Windows w wersjach przeznaczonych dla firm:

 • Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1 Enterprise

Minimalne wymagania sprzętowe dla modułów klienckich:

Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego oraz technologii .NET Framework 4.0. Komputer z procesorem powyżej 1 GHz z rodziny Intel Pentium/Celeron, lub AMD Athlon/Sempron lub inny kompatybilny

 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
 • Pamięć RAM
 • Windows XP/\Vista\7\8\8.1 x86 minimum 1 GB
 • Windows Vista\7\8\8.1 x64 minimum 2 GB
 • Napęd DVD-ROM (tylko do instalacji programu)
 • Minimum karta XGA (1024x768)
 • Mysz

Minimalne wymagania sprzętowe dla modułów klienckich zostały podane przy założeniu, że na stacji roboczej pracuje tylko jeden moduł Sage Symfonia ERP. Jeśli zasoby stacji roboczej są dzielone pomiędzy wiele modułów lub inne oprogramowanie, wymagania dla tej stacji roboczej musza być odpowiednio wyższe.

Dodatkowe oprogramowanie:

 • Wymagana jest instalacja programu Internet Explorer
 • Do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF wymagana jest instalacja Adobe Acrobat Reader lub innego programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie.
 • Program współpracuje z oprogramowaniem Microsoft Office 2010, 2013
 • Aplikacje wymagają dostępu do Serwera Konfiguracji Globalnej

Wymagania serwerowe

Dla serwera zalecamy serwerowe wersje systemów operacyjnych:

 • Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2
 • Windows Small Business Server 2008/2011

Dla systemów operacyjnych w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

System Sage Symfonia ERP jest testowany i wspierany na 32-bitowych (x86) i 64-bitowych (x64) systemach Windows z ostatnim dostępnym zestawem poprawek (Service Pack).

Aplikacje Sage Symfonia ERP w wersji Standard pracują wyłącznie na SQL Server 2012 Express SP1, wersja ta dostępna na płycie instalacyjnej w postaci zautomatyzowanej instalacji. Serwer SQL Server 2012 Express posiada dodatkowe wymagania i ograniczenia:

 • Do pracy wymaga Windows Vista SP2 lub Windows Server 2008 SP2 lub nowszego systemu operacyjnego.
 • Posiada wbudowane ograniczenia licencyjne, które ograniczają dostępne zasoby dla tego serwera do jednego procesora, 1GB pamięci oraz wprowadzają maksymalny rozmiar bazy danych na poziomie 10 GB dla jednej bazy danych.

Aplikacje Sage Symfonia ERP w wersji Extra są testowane i wspierane na następujących wersjach serwera Microsoft SQL Server:

 • SQL Server 2008 R2

- SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition

- SQL Server 2008 R2 Standard Edition

 • SQL Server 2012

- SQL Server 2012 Enterprise Edition

- SQL Server 2012 Business Intelligence

- SQL Server 2012 Standard Edition

 • SQL Server 2014 - przy pracy z SQL Serwer 2014 wymagane jest ustawienie parametru bazy danych Compatibility level = SQL Server 2012 (110).  

- SQL Server 2014 Enterprise Edition

- SQL Server 2014 Business Intelligence

- SQL Server 2014 Standard Edition

 

Dla poprawnego działania Microsoft SQL Server zalecamy instalację ostatniego dostępnego zestawu poprawek do serwera w formie skumulowanych pakietów Service Packs.

Dodatkowo różne wersje serwera Microsoft SQL Server posiadają własne wymagania systemowe oraz ograniczenia, co do wspieranych systemów operacyjnych. Więcej pod linkiem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx.

Dodatkowe wymagania i zalecenia:

 • Zalecany jest dedykowany serwer z Microsoft SQL Server do pracy z systemem Sage Symfonia ERP.
 • Wymagana jest instalacja Serwera Konfiguracji Globalnej
 • Serwer Konfiguracji Globalnej nie powinien być instalowany na serwerach terminali

Dla stacji chronionych zapora ogniową (Firewall) konieczna jest konfiguracja zapory w taki sposób, aby umożliwiała ona:

 • Dostęp ze stacji klienckich do serwera Microsoft SQL Server
 • Dostęp ze stacji klienckich do Serwera Konfiguracji Globalnej (program instalacyjny serwera automatycznie konfiguruje Windows Firewall)